آخرین خبرها

ضرورت احداث محور ارتباطی مناطق گردشگری روئین – اسفیدان در استان خراسان شمالی

photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۰_۱۷-۵۸-۵۲

حمل و نقل نقش مهمی در تحولات اجتماعی دارد و در مناطقی که دسترسی کمتری به سیستم حمل و نقل دارند، تنگناهای ساختاری زیادی در فرایند توسعه اجتماعی بوجود میآید، در این راستا عدم تامین نیاز دسترسی به حمل و نقل یکی از مهمترین موانع در رسیدن به اهداف توسعه پایدار روستایی میباشد.
حمل و نقل در یک نظام اجتماعی سازمان یافته سعی در هماهنگ کردن زمینه هــای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. دستیابی به یک نظام حمل و نقل گسترده، با کارایی زیاد، از نیازهای اولیه است تا از آن طریق بتوان سطح اشتغال را در مقیاس کشور بالا برد. تسهیلات و امکانات دسترسی به کالا و خدمات را در سطح عمومی افزایش داد و بالاخره امکان رشد عمومی درآمدها و توزیع عادلانه آن بین قشرهای مختلف جامعه و مناطق مختلف سکونتگاهی را فراهم آورد و بدین طریق توسعه کمی و کیفی بخشهای تولید و گسترش بازارهای روستایی و مناطق ملی گردشگری روئین و اسفیدان و توابع انها را تحقق بخشید.
حمل و نقل در مناطق روستایی روئین و اسفیدان و دسترسی آنها به مسیر مشهد بجنورد، موجب افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل روستایی و در نتیجه باعث تأثیر بر کاهش زمان و فاصله مسافرتهای شخصی و کالا در مسیر روستاهای فوق به مشهد و شمال خراسان می شود. در واقع آثار و مزایای احداث این محور ارتباطی را میتوان بدین صورت ترسیم کرد: کاهش زمان اختصاص یافته به جابجایی نهاده های کشاورزی و محصولات آن، تسهیل دسترسی به بازاریابی محصولات محلی و مکانهای فروش آن، تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی ، تسهیل مسافرت های خارج از روستا ، توانایی سریع و آسان در مسافرت محلی، استفاده از وسایل حمل و نقل برای مسافرت های شخصی ، تسهیل در جذب گردشگران به مناطق ملی گردشگری روئین و اسفیدان با توجه به عبور بیش از بیست میلیون زائر و مسافر در مسیر بجنورد – مشهد.
لذا کانون اندیشه گران جوان روئین احداث محور ارتباطی روئین – اسفیدان که بیش از ده روستا از مزایای آن بهرمند می شوند را پیشنهاد می نماید.
نگارش : میثم عظیمی – کانون اندیشه گران جوان روئین

نظر دادن بسته است.

بالا