آخرین خبرها

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری شرکت لوله گستر اسفراین برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از اسیب های اجتماعی ویزه کارکنان مجتمع لوله گستر اسفراین با حضور دکتر اریاوند برگزار شد.

photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۴_۱۰-۱۶-۳۰

photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۴_۱۰-۱۶-۲۶

photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۴_۱۰-۱۶-۲۴

photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۴_۱۰-۱۶-۲۱

نظر دادن بسته است.

بالا